Advocatenkantoor
Zuidoost-Drenthe
Bel ONS:
Het eerste gesprek is gratis!

Onze rechtsgebieden

Weet u niet zeker voor welk rechtsgebied u hulp zoekt? Hieronder staan de verschillende rechtsgebieden waarin Advocatenkantoor Zuidoost-Drenthe gespecialiseerd is. Kijk of het rechtsgebied voor uw specifieke geval erbij staat. Komt u er niet uit? Neem dan vrijblijvend contact op.
Arbeidsrecht

Heeft u problemen met uw werkgever of werknemer? Wij weten alles over arbeidsrecht. Het arbeidsrecht omvat de regels die gelden in een dienstverband tussen de werknemer en werkgever. Onderling kunnen de werkgever en werknemer afspraken maken met betrekking tot het loon, de werktijden, een proeftijd, reiskostenvergoeding etcetera. Indien er geen onderlinge afspraken zijn gemaakt, gelden de algemene (wettelijke) regels. De algemene wettelijke regels gelden eveneens in de gevallen waarin sprake is van dwingend recht. In dat geval hebben onderling gemaakte afspraken geen gelding. De wetgever draagt op die manier zorg voor bepaalde waarborgen voor de werknemer.

Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht gaat over de rechten en plichten van mensen die geen Nederlander zijn. Dat kunnen vluchtelingen zijn, maar ook familieleden van mensen die al in Nederland wonen. Ook gaat het over niet-Nederlanders die wel in Nederland willen werken. In het vreemdelingenrecht staan meestal de vreemdeling en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) tegenover elkaar. Als de IND een besluit neemt waarmee de vreemdeling het niet eens is, kan de bestuursrechter er aan te pas komen.

De volgende procedures zijn te onderscheiden:
•reguliere procedure
•asielprocedure

Echtscheidingsrecht

Een echtscheiding brengt de nodige emotionele en juridische consequenties met zich mee. Partijen kunnen door mediation (= bemiddeling) of via een echtscheidingsprocedure een echtscheiding bewerkstelligen. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod: ouderschapsplan (co-ouderschap, contact, verblijfplaats, opvoeding, verzorging van de kinderen), boedelverdeling (inboedelgoederen, woning), kinder- en/of partneralimentatie, huwelijkse voorwaarden of getrouwd in gemeenschap van goederen

Overeenkomstenrecht

Het overeenkomstenrecht is een onderdeel van het burgerlijk recht en omvat de regels voor rechtspersonen. Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor het mogelijk is dat een abstracte organisatie deel kan nemen aan het rechtsverkeer, waarbij deze over dezelfde rechten en plichten beschikt als een natuurlijk persoon. In de praktijk is een rechtspersoon over het algemeen een bedrijf met winstoogmerk, een onderneming. De onderneming is vervolgens in een bepaalde rechtsvorm, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, gegoten, welke eveneens door het ondernemingsrecht geregeld worden. De wet kent de volgende rechtsvormen:

Met rechtspersoonlijkheid:
•naamloze vennootschap (N.V.)
•besloten vennootschap (B.V.)
•vereniging
•stichting
•coöperatie
•onderlinge waarborgmaatschappij

Zonder rechtspersoonlijkheid:
•eenmanszaak
•maatschap
•vennootschap onder firma (v.o.f.)
•commanditaire vennootschap (c.v.)

Personen- en Familierecht

Het personen- en familierecht is een onderdeel van het burgerlijk recht en omvat regels met betrekking tot afstamming, geboorte, huwelijk, echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.

Huurrecht

Het huurrecht is een onderdeel van het burgerlijke recht en omvat onder andere de regels met betrekking tot de huurovereenkomst. Er is sprake van huur als de ene partij – de verhuurder – het gebruik van een zaak verstrekt aan de andere partij – de huurder – die daarvoor een tegenprestatie moet betalen.

Burenrecht

Burenruzie? Wilt u weten wat uw rechten zijn? Het burenrecht is het geheel van bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren van naburige erven. Het burenrecht geldt zowel voor eigenaars van koopwoningen als voor huurders, maar pas wanneer er geen onderlinge afspraken met betrekking tot de erven zijn gemaakt. Bel 0591-647111 of kom langs voor meer informatie.

Strafrecht

Bent u ergens van beschuldigd? Het strafrecht bepaalt welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag zijn gesteld en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden. Binnen het strafrecht gaat het daarom om het (negatief) sanctioneren van bepaald gedrag (= handelen of nalaten). Het slachtoffer speelt daardoor slechts een bescheiden rol binnen het strafrecht.

Over ons kantoor

Advocatenkantoor Zuid-Oost Drenthe
Emmen

Advocatenkantoor Zuidoost-Drenthe is een kleinschalig kantoor dat al ruim 20 jaar bedrijven, instellingen en particulieren hulp biedt binnen de volgende rechtsgebieden:
• personen- en familierecht
• echtscheiding
• jeugdrecht
• burenrecht
• arbeidsrecht
• huurrecht
• overeenkomstenrecht
• strafrecht
• vreemdelingenrecht

Uw belangen staan bij ons centraal. Met onze juridische deskundigheid en ruime ervaring komen wij tot een passende en efficiënte oplossing voor uw probleem. Advocatenkantoor Zuidoost-Drenthe is gevestigd aan de Van Schaikweg 24 te Emmen. De ingang van het kantoor is aan het parkeerterrein 'De Klepel'. Als u met de auto komt kunt u daar ook parkeren. Maar ook met het openbaar vervoer is het kantoor goed te bereiken. Bushalte Holdert van stadsbus 3 in Emmen is maar 3 minuten lopen van ons kantoor.

De Advocaat

Mr. G.H. Thasing
voor een overzicht van alle rechtsgebieden waarop hij u graag bijstaat.”>Mr. G.H. Thasing heeft zijn juridische opleiding gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam. Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest in de juridische dienstverlening heeft hij zich in 1993 als zelfstandig advocaat in Emmen gevestigd. Hij gaat nog steeds met veel plezier naar zijn werk. Hij heeft een drukke praktijk en dat houdt de dynamiek erin. Hij is gespecialiseerd in onder andere burenrecht en overeenkomstenrecht. Klik hier voor een overzicht van alle rechtsgebieden waarop hij u graag bijstaat.”>hier voor een overzicht van alle rechtsgebieden waarop hij u graag bijstaat.”>hier voor een overzicht van alle rechtsgebieden waarop hij u graag bijstaat.”>Mr. G.H. Thasing heeft zijn juridische opleiding gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam. Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest in de juridische dienstverlening heeft hij zich in 1993 als zelfstandig advocaat in Emmen gevestigd. Hij gaat nog steeds met veel plezier naar zijn werk. Hij heeft een drukke praktijk en dat houdt de dynamiek erin. Hij is gespecialiseerd in onder andere burenrecht en overeenkomstenrecht. Klik hier voor een overzicht van alle rechtsgebieden waarop hij u graag bijstaat.
Wilt u weten wat de rechtsbijstand u in uw specifieke situatie ongeveer gaat kosten? Neem dan contact op. Wij verlenen ook gesubsidieerde bijstand.

Referenties

Neem contact op met Advocatenkantoor Zuidoost-Drenthe te Emmen

Bent u op zoek naar een ervaren no-nonsense advocaat? Heeft u gekeken bij de rechtsgebieden en denkt u dat Advocatenkantoor Zuidoost-Drenthe u kan helpen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via 0591-647111 of het contactformulier hieronder